• slider image 105
  • slider image 106
  • slider image 107
  • slider image 108
  • slider image 109

最新消息

徐煒甯同學放棄獲獎資格,華僑救國聯合總會核由蔡健浩同學遞補。

請遞補獲獎學生儘快繕寫感謝函與帳號資訊,並交至僑輔室黃小姐,如有疑問請電洽04-22840243轉31。